FANDOM


Main Nguồn gốc Vài điểm thú vị Hình ảnh

Divinaicon Lustful Angel
945
"'"
Rarity: StarStarStarStarStar
Attackicon (min/max): 4070/
Defensiveicon (min/max): 4810/
Spiritreqicon: 37
Skillicon: Tender Temptation
Chi tiết kỹ năng: Increases Divina Defense.

Cách có đượcEdit

  • Bạn có thể nhận được Maganata của cô ấy khi hoàn thành các Jewel set 150,160,170,180,190.


__